Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Slovensko -  vinohradnícke oblasti
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
Nitrianska vinohradnícka oblasť